a night out

expo Knotting, Galerie Petra Nostheide-Eÿcke, Düsseldorf, 2014

A night out
A night out is een hommage aan de slapstick. Gekozen is voor een serie sequenties uit de gelijknamige film van Charlie Chaplin. Slapstick wordt wel omschreven als een filmklucht met veel gooi- en smijtwerk. Maar dat lijkt mij een te oppervlakkige beschrijving. Slapstick verbeeldt de onhandigheid van de mens: zijn onver- mogen om controle over zijn impulsen te hebben in een lichaam dat niet doet wat hij wil – en dat in een wereld die hem steeds weer verrassend in de weg zit.
De komiek is met zijn lichaam en geest in voortdurende botsing met de elementen binnen het kader. In dat opzicht is slapstick de ultieme methode om zich met de begrensde ruimte uit een te zetten.